För de planteringar som är en del av programmet finns möjligheten för den som vill att ansöka om medel ur Matching Fund. Den finns till för att ge extra resurser i början av en församlingsplanterings arbete. Så här fungerar Matching Fund för de planteringar som är en del av programmet:

 • Planteringen samlar in egna medel mellan 100 000 kr och 250 000 kr
 • Moderförsamlingen ansöker om motsvarande summa ur Matching Fund
 • Advisory board behandlar ansökan
 • 3 månader innan planteringens start betalas beviljade medel ut till moderförsamlingen.
 • När planteringen efter 12-36 månader kommit igång påbörjas återbetalning till Matching Fund.
 • Återbetalning sker med 10% av planteringens insamlade medel varje år till hela beloppet är återbetalt. Moderförsamlingen är ansvarig.
 • Samma medel kan sedan beviljas till en ny plantering

Startkapitalet till Matching Fund kommer från Reach Northeast och all ekonomi och administration hanteras av Pingst FFS.

For the church plants that are part of the program, there is a possibility to apply for funds from the Matching Fund. It exists to provide extra resources at the launch of a church plantings work. This is how the Matching Fund works for the church plants that are part of the program:

 • The church plant raises funds between SEK 100 000 and SEK 250 000
 • The parent church applies for the same amount from the Matching Fund
 • The advisory board process the application
 • 3 months before the launch, the funds are released to the parent church
 • 12-36 months after the launch, payback to the Matching Fund starts
 • Payback is made at a rate of 10% of the church plant’s collected funds each year until the entire amount is repaid. The parent church is responsible
 • The same funds will then be available to the next church plant

The funds are donated from Reach Northeast and all finances and administration are managed by Pingst FFS.

Telefon:
0570-155 60
Mobil:
0706-408 508